Recyklohraní v Enviropolu je v plném proudu

30. 11. 2022

Stovky žáků a žaček nejenom vysočinských základních a středních škol už v uplynulých měsících navštívili jihlavský závod Enviropol a dozvěděli se tak, jak funguje recyklace vysloužilého drobného elektrozařízení.

Enviropol je totiž aktivní součástí Recyklohraní, což je program, který vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.