Enviropol díky EU zvyšuje úsporu energie

22. 2. 2024

Díky Evropské unii v areálu závodu Enviropol roste fotovoltaická elektrárna. Cílem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny bez akumulace energie, která přináší snížení celkové energetické náročnosti provozu. Instalací FVE Enviropol zvyšuje úsporu energie, stává se energeticky soběstačným. Projekt přináší rovněž finanční úspory. Projekt celkově přispívá k environmentálně zaměřeným aktivitám podniku. Přebytky z výroby EE jsou směrovány do distribuční sítě.