Enviropol slaví výročí deset let. Stavba závodu byla revoluce v recyklaci elektroodpadu

15. 6. 2023

Výstavba Enviropolu jako revoluce ve zpracování drobného vysloužilého elektrozařízení ve střední Evropě. Tak lze během uplynulých deseti let provozu hodnotit vznik závodu Enviropol v jihlavské průmyslové zóně.

„Enviropol slaví deset let a my můžeme s hrdostí říci, že z pohledu pracovního prostředí, technického vybavení provozu, množství zpracovaného elektroodpadu a kvality výstupů jde opravdu o revoluci v recyklaci elektroodpadu. Zpracovávají se zde vysloužilé mobily, tablety, počítače, sekačky, mixéry a další domácí spotřebiče,” vzpomíná manažerka Enviropolu Martina Palicová. Zatímco dříve nebylo možné sledovat jednotlivé toky materiálů, protože do procesu vstupovali následní zpracovatelé a překupníci,  „dnes je možné sledovat cestu každého jednotlivého spotřebiče od prvního kroku jeho zpracování až k jeho opětovnému využití,” doplňuje Palicová.

Jde o takzvaný downstream monitoring dle požadavků evropského standardu WEEELABEX. To znamená, že asociace zpracovatelů elektrospotřebičů dohlížejí mimo jiné na ekologické a bezpečné technologické procesy, kvalitu separace, BOZP zaměstnanců a další. Enviropol už několik let tuto certifikaci úspěšně obhajuje. 

S projekcí závodu Enviropol začali odborníci v roce 2011, stavba samotná započala v roce 2012. Velmi náročné byly zejména úpravy terénu, postupně  přibývaly jednotlivé  haly, kterých je dohromady  sedm. V roce 2013 se provoz v Enviropolu plně rozjel. Maximální pozornost se věnuje životnímu prostředí, vznikla tady proto čistička odpadních vod. Kvůli snižování hluku Enviropol reorganizoval také interní logistiku a investoval do elektrozařízení s nižší hlučností.

Základní technologie pro zpracování vysloužilého elektrozařízení je ze Švýcarska, jednotlivé části pak byly vyrobeny v různých koutech světa. „V současnosti se neustále snažíme zvyšovat kvalitu separace, což znamená vyšší čistotu jednotlivých výstupních frakcí. Zároveň se neustále navyšuje zpracované množství elektroodpadu.  Denně se v Enviropolu zpracuje až 150 tun vysloužilých spotřebičů, které se tak díky recyklaci nedostanou  na skládky,” informuje manažerka závodu. Velký zlom nastal v roce 2019, kdy Enviropol pořídil novou linku na přetřídění elektroodpadu – takzvaný Smasher. Tímto technologickým vylepšením navýšil denní kapacitu na již zmíněných 150 tun denně.

V roce 2013 v Enviropolu pracovalo osm dělníků a čtyři administrátoři, dnes Enviropol zaměstnává kolem stovky zaměstnanců.