Inovace pomáhají chránit životní prostředí

10. 1. 2022

Čistírna odpadních vod v hodnotě tří milionů korun, to je další příspěvek naší firmy k tomu, aby v krajském městě Vysočiny nedocházelo ke znečištění životního prostředí. Díky nové čistírně zachytíme i ty nejmenší částice, které vznikají při recyklaci elektroodpadu. I při manuálně ekologickém zpracování elektrospotřebičů bude vždy existovat jemný kal, který se podobá černé homogenní hmotě. Tento kal putuje z čistírny přímo do igelitového pytle, kde se nashromáždí. Čistírna za měsíc provozu zachytí zhruba 200 gramů kalu. Přesto že se jedná o naprosto minimální množství, pro naši společnost je jakákoliv inovace vedoucí k ochraně životního prostředí klíčová.