5.4.2024

Certifikát environmentálního vyúčtování

Enviropol si zakládá na dlouhodobém závazku k ochraně životního prostředí a k udržitelnosti. Proto také každý rok provádíme enviromentální vyúčtování, které poskytuje transparentní pohled na konkrétní úspory na životním prostředí, kterých bylo dosaženo recyklací drobného vysloužilého elektrozařízení.

Z environmentálního vyúčtování za loňský rok tak například vyplívá, že Enviropol recyklací dokázal uspořit 11 milionů litrů ropy, což je spotřeba stejného množství potřebného k ujetí 167 milionů kilometrů v běžném osobním automobilu.

Dalšími ukazateli v environmentálním vyúčtování Enviropolu jsou také snižování okyselování prostředí, úspora vody nebo snižování produkce skleníkových plynů.

No items found.