22.4.2024

Enviropol se připojuje ke Dni Země

Den Země je svátek, který má za cíl připomínat lidem, že jiný domov nemáme. A že bychom o něj měli společně pečovat.

Enviropol nejen dnes, ale v průběhu celého roku edukuje děti ze základních a středních škol v oblasti recyklace elektroodpadu a také se zapojuje do osvětových kampaní. Připojujeme se tedy k oslavám dnešního Dne Země a připomínáme, že jedním z našich hlavních cílů je společná ochrana životního prostředí.

No items found.